znalec v odbore stavebníctvo,odhad hodnoty nehnuteľností, pozemné stavby, stavebný dozor.

Podklady k vypracovaniu znaleckého posudku by mali byť zabezpečené pred obhliadkou nehnuteľnosti znalcom. Pri miestnej obhliadke sa overia vlastnícke práva viažuce sa k nehnuteľnosti, prístup k nehnuteľnosti a porovná sa skutkový stav oproti stavu uvedenému na predložených právnych dokumentoch.

Znalecký posudok na rodinný dom, chatu, rekreačnú chalupu

Znalecký posudok na byt, nebytový priestor


Znalecký posudok na pozemok

Znalecký posudok na-prevádzkový objekt, budovu, halu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Ing. Eugen Dedinský