Cena znaleckých posudkov

Cena za znalecký posudok sa stanovuje na základe vyhlášky MS SR č.491/2004 Z.z.o náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov,tlmočníkov a prekladateľov,resp.je možné ju stanoviť dohodou medzi znalcom a objednávateľom na základe rozsahu znaleckého posudku.
Orientačné ceny za spracovanie ZP sú nasledovné:

  • Pozemky od 130,- EUR
  • Byty od 130,- EUR
  • Chaty, rekreačné chalupy  od 200,- EUR
  • Rodinné domy od 200,- EUR
  • Prevádzkové budovy od 300,- EUR

Konečná cena je závislá od veľkosti, členitosti stavby, dostupnosti projektovej dokumentácie, atď.