Znalecké posudky

Podklady k vypracovaniu znaleckého posudku by mali byť zabezpečené pred obhliadkou nehnuteľnosti znalcom. Pri miestnej obhliadke sa overia vlastnícke práva viažuce sa k nehnuteľnosti, prístup k nehnuteľnosti a porovná sa skutkový stav oproti stavu uvedenému na predložených právnych dokumentoch.

Znalecký posudok na rodinný dom, chatu, rekreačnú chalupu

Znalecký posudok na byt, nebytový priestor

Znalecký posudok na pozemok, prevádzkový objekt, budovu, halu

Cena znaleckých posudkov