Znalecký posudok na pozemok, prevádzkový objekt, budovu, halu

Pozemok: · aktuálna kópia výpisu zo súboru popisných informácií katastra nehnuteľností (výpis z listu vlastníctva – LV) – informatívny výpis vytvorený cez verejne prístupný katastrálny portál, · aktuálna kópia výpisu zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností(kópia katastrálnej mapy)– informatívny výpis vytvorený cez verejne prístupný katastrálny portál, · overený geometrický plán – pri zmenách na pozemku (napr. zlučovanie, rozdelenie […]

0 comments

Znalecký posudok na byt, nebytový priestor (v užívaní, alebo rozostavaný)

Bežný byt (nebytový priestor) v užívaní: · aktuálna kópia výpisu zo súboru popisných informácií  katastra nehnuteľností (výpis z listu vlastníctva – LV) – informatívny výpis vytvorený cez verejne prístupný katastrálny portál,v prípade znaleckého posudku pre hypotekárny úver, bankové inštitúcie požadujú LV zo Správy katastra nie staršie  viac ako 3 mesiace, · aktuálna kópia výpisu zo súboru geodetických […]

0 comments

Znalecký posudok na rodinný dom, chatu, rekreačnú chalupu

Stavba (skolaudovaná), ktorá je už v užívaní: · aktuálna kópia  výpisu zo súboru popisných informácií katastra nehnuteľností (výpis z listu vlastníctva – LV) – informatívny výpis vytvorený cez verejne prístupný katastrálny portál,v prípade znaleckého posudku pre hypotekárny úver, bankové inštitúcie požadujú LV zo Správy katastra  nie staršie viac ako 3 mesiace, · aktuálna kópia výpisu zo súboru […]

0 comments