Výrobná hala MTS Liptov – technický dozor investora