Rekonštrukcia ČOV Nižná n/Oravou – technický dozor investora