Výrobná hala H3-MTS Krivá – technický dozor investora